LINKI

  Stolica Apostolska - Jan Paweł II  
  Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II  
 

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"

 
 

UPU - Katalog Znaczków

 
  Informacje Katolickie  
  Święci i Błogosławieni  
 

Filatelistyka

 
  Poczta Polska - Filatelistyka  
  Jan Paweł II - Katalog Kart Pocztowych  
  Totus Tuus - Totus2us  
  Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu  
  Rainbow Stamp News  
  Rainbow Stamp Club  
  COROS - Religia na Znaczkach  

Kontakt
Andrzej Panachida
a.panachida@wp.pl

Kluby Świetego Gabriela
Austria

Niemcy
Polska

Słowacja
Szwajcaria
Węgry