SAINTS   ●   ŚWIĘCI
Canonized  by  Saint  John  Paul  II
Kanonizowani  przez Świętego  Jana  Pawła II
 

1982 - 1989
1990 - 1999
2000
2001 - 2004