Papieskie  Publikacje  Filatelistyczne
Papal  Philatelic  Publications

2008  ●  Jan Paweł II na Datownikach Okolicznościowych Świata 1978-2008, Olgierd Matyjewicz Maciejewicz, Piotr Niewczas
         ●  John Paul II on the Special Cancellations of the World 1978-2008
         ●  Johannes Paul II auf den Sonderstempeln der Welt 1978-2008

  

  

2006  ●  John Paul II,  Visits of Hope,  World stamps witness the travels of Pope Wojtyla - Fabio Bonacina
         ●  Jan Paweł II,  Podróże Nadziei,  Światowe znaczki świadkami podróży Papieża Wojtyły

  

2005  ●  Jan Paweł II na Datownikach Okolicznościowych Świata i UZUPEŁNIENIE - Olgierd Matyjewicz Maciejewicz, Piotr Niewczas
         ●  John Paul II on the Special Cancellations of the World and SUPPLEMENT

2004  ●  Papież Jan Paweł II, Polskie Pocztowe Kartki Korespondencyjne, Koperty i Widokówki bez wydrukowanego znaczka. - Janusz Kuśmirek
         ●  Pope John Paul II, Polish Post Cards, Envelopes and View Cards without printed postage stamp.

2004  ●  Giovanni Paolo II 25 anni di Pontificato attraverso i francobolli - Alberto Bolaffi, Torino, Italia
         ●  Jan Paweł II 25 lat pontyfikatu poprzez znaczki - Alberto Bolaffi, Turyn, Włochy
         ●  John Paul II 25 years of Pontificate through stamps - Alberto Bolaffi, Turin, Italy

  

  

  

  

  

2003  ●  Ilustrowany Katalog Polskich Pocztowych Widokówek i Kopert o tematyce Jan Paweł II
               Praca Zbiorowa: Jerzy Sarnociński, Andrzej Łaz, Zbigniew Lewkowicz, Lech Prokop
         ●  Illustrated Catalog of the Polish Postal View Cards and Envelopes without printed postage stamp of John Paul II

http://filatelistyka.dynow.pl/

2003  ●  Ilustrowany Katalog Polskich Pocztowych Kart Korespondencyjnych Beznominałowych o tematyce Jan Paweł II
               Praca Zbiorowa: Andrzej Łaz, Zbigniew Lewkowicz, Lech Prokop
         ●  Illustrated Catalog of the Polish Post Cards without printed postage stamp of John Paul II

http://filatelistyka.dynow.pl/

2003  ●  Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata, Znaczki dla Ciebie, Części 1-17 : 1978 -2003, Ks. prof. Waldemar Chrostowski
         ●  John Paul II on the postage stamps, Stamps for You, Parts 1-17 : 1978 -2003

2002  ●  Jan Paweł II Listy z podróży - Wydawca Andrzej Frukacz - Znaczki ze zbiorów Marka Plewaki
         ●  John Paul II Letters from the journeys

  

2002  ●  Heilige und Selige des Paptes Johannes Paul II - Bogdan Michalak
         ●  Święci i Błogosławieni wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II
         ●  Saints and the Blessed beatified and canonized by John Paul II

2001  ●  Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze - Bogusław Olechnowski
         ●  Catalog John Paul II on the post cards and envelopes without printed postage stamp issued by District Post Office of Zielona Góra

2001  ●  Jan Paweł II, Polskie Pocztowe Kartki Korespondencyjne, Koperty i Widokówki bez wydrukowanego znaczka. - Emil Karzełek
         ●  John Paul II, Polish Post Cards, Envelopes and View Cards without printed postage stamp.

2001 - 2003 - 2005 - 2008
           ●  Jan Paweł II na Znakach Pocztowych Świata - Marek Plewako, Władysław Andreasik
         ●  John Paul II on the Postal Marks of the World

  

  

  

  

1988 - 1992 - 1993 - 1995 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004
           ●  Papież Jan Paweł II na Kasownikach Pocztowych Świata - Olgierd Matyjewicz Maciejewicz
         ●  Pope John Paul II on the Postal Special Cancellations of the World

  

  

1988 - 1991 - 1997 - 2003
           ●  Papież Pielgrzym - Jan Paweł II na Znaczkach Pocztowych Świata - Ks. Waldemar Chrostowski
         ●  Pilgrim Pope - John Paul II on the Postal Stamps of the World

  

  

  

  

1984 - 1989 - 1992
           ●  Jan Paweł II na Znakach Pocztowych - Władysław Alexiewicz, Wojciech Henrykowski
         ●  John Paul II on the Postal Marks

  

  

  

1982  ●  Święty Gabriel - Informator Klubowy
         ●  Philatelic News of Saint Gabriel Club