Pomniki  Jana  Pawła  II
Monuments  of 
John  Paul  II

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Aachen     ◊     DEUTSCHLAND    ◊     NIEMCY     ◊     GERMANY

Agnone - Museo Storico della Campana "Giovanni Paolo II"     ◊     ITALIA     ◊     WŁOCHY     ◊     ITALY

Alcalá de Henares - Parque de Juan Pablo II     ◊     ESPAÑA     ◊     HISZPANIA     ◊     SPAIN

  

●  "LA CIUDAD DE ALCALÁ AL PAPA JUAN PABLO II MAESTRO DE HUMANIDAD, TESTIGO DEL EVANGELIO HOMBRE DE ESPERANZA Y SERVIDOR DE LA PAZ MMVI"
●  "Miasto Alcalá dla Papieża Jana Pawła II, Nauczyciela Ludzkości, Świadka Ewangelii, Człowieka Nadziei i Sługi Pokoju, MMVI".
●  "The City of Alcalá to the Pope John Paul II, Teacher of Humanity, Witness of the Gospel, Man of the Hope and Servant of the Peace, MMVI.