Pomniki  Jana  Pawła  II  w  Polsce
Monuments  of 
John  Paul  II  in  Poland

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Klukowa Huta - Aleja Jana Pawła II

  

Koluszki

Konstancin Jeziorna

Kraków - Graffiti na murach Akademii Górniczo Hutniczej, Aleja Kijowska
Graffiti on the walls of the Academy of Mining and Metallurgy, Kiev Avenue

  

Kraków - Bazylika Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu
Franciscan Basilica of St. Francis of Assisi

Bardzo często modlił się tutaj kardynał Karol Wojtyła. Już jako Ojciec św. Jan Paweł II dwukrotnie nawiedził bazylikę: 9 czerwca 1979 r. i 13 sierpnia 1991 r., po beatyfikacji Anieli Salawy, gdzie modlił się przy jej relikwiach w kaplicy Męki Pańskiej.
Cardinal Karol Wojtyla very often prayed here at the basilica.
As the Holy Father John Paul II visited the basilica twice: on 9th June 1979 and 13th August 1991, after the beatification of Aniela Salawa, where he prayed at her relics in the chapel of the Lord's Passion.

Kraków - Bazylika Mariacka Wniebowzięcia N.M.P.
Basilica of the Assumption of Our Lady

●   "17 Maja 1981 Roku Uczestnicy Białego Marszu Młodzież i Cały Kraków Modlili się we Mszy Św. Odprawianej na tym Miejscu o Ocalenie życia Ojca Św. Jana Pawła II tę Dziękczynną Tablicę Wmurowano w 1986 Roku na Znak Wdzięczności Bogu i na Świadectwo Woli Pokoju w Prawdzie i Miłości".
Jan Paweł II nawiedził sanktuarium 15.12.1968, 09.06.1979, 16.06.1999 i 18.08.2002.

●   "On 17th May 1981 Participants of White March the Youth and All Cracow Prayed at the Holy Mass which was said at this Place in Intention of Saving the Life of Holy Father John Paul II this Thanksgiving Plaque setted in 1986 as the Sign of Gratitude to God and as the Testimony of Willingness of Peace in Truth and Love".
John Paul II visited the sanctuary on 15th December 1968, 9th June 1979, 16th June 1999 and 18th August 2002.

KrakówFranciszkańska 3 - Kuria Metropolitarna
Archbishop's House

  

  

  

Kraków - Cmentarz Rakowicki
Rakowice Cemetery

  

  
 

Kraków - Park Strzelecki