THE  BLESSED   ●   BŁOGOSŁAWIENI
Beatified  by  Saint  John  Paul  II
Beatyfikowani  przez Świętego  Jana  Pawła II

1979
1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989
1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999
2000   2001   2002   2003   2004