Św.  JAN  PAWEŁ  II
MISJONARZ  ŚWIATA  W  FILATELISTYCE

         
 

 

ZNACZEK POCZTOWY MÓWI UNIWERSALNYM JĘZYKIEM - POKÓJ 

28 października 1985 r., Papież Jan Paweł II przyjął na audiencji organizatorów i uczestników Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej ITALIA ‘85, która miała miejsce w Rzymie. Ks. Augustine Serafini, wydawca kroniki COROS, dziennika kolekcjonerów znaczków religijnych, dostarczył angielską wersje przemówienia Papieża, które było podane przez L’Osservatore Romano.

Papież  Jan  Paweł  II  o  filatelistyce

    Wasze zainteresowanie jest skierowane do niezwykłego wyrażenia sztuki, znaczka pocztowego, który jest w sobie wymowny znamienną formą uniwersalnego języka. Znaczek w rzeczywistości, nie ogranicza siebie do funkcjonalnych przedmiotów, ale służy do najwyższego wyrażania obrazowej piękności. Co więcej, obejmuje poszczególne kulturalne zainteresowanie, gdy odtwarza i ukazuje pomniki, słynne prace, przedmioty ze świata natury; lub gdy upamiętnia historyczne wydarzenia i osobistości, czy powszechną kulturę, lub rożne narodowe dziedzictwa.

       Zbieranie znaczków w ten sposób staje się, szczególnie w jego własnej formie wyrażania, okazja skutecznej informacji dotyczącej wychowania i dialogu. Jak dużo wiadomości użytecznych dla wspólnego dobra, dla wkładu wspólnoty, lub jak wiele informacji może być wysyłanych każdego dnia do wszystkich części świata przez zwyczajny znaczek, lub przez rysunek i przez zwięzłe i skuteczne wyrażenie na specjalnym pamiątkowym stemplu pocztowym! Ktoś może zdecydowanie sugerować, ze ważna misja pokoju jest zawarta w tym prostym bezpretensjonalnym instrumencie komunikacji połączonym z codzienną pracą poczty.

      Cieszę się z okazji, iż mogę wyrazić moje serdeczne pragnienia, aby ciągły wkład filatelistycznej wspólnoty mógł przyczynić się do budowy wiedzy, przyjaźni i zgody, do której dąży wspólnota i powszechne pragnienie ugody i pokoju.

      Wasza filatelistyczna działalność naturalnie obejmuje aspekt wyboru wolnego czasu, z wszystkim tym, co pociąga za sobą poświecenie zainteresowania, uwagi wiedzy, a także ekonomicznych wpływów. Rozumiecie, że to nie jest moje zadanie, aby rozwodzić się w tym aspekcie.

      Czyż byśmy nie mieli naprawdę symbolu, który by, jak niegdyś dopełniał list przez pieczęć lub znaczek, który wskazuje miejsce i kraj, z którego był wysłany? Kiedy osoba komunikuje się z druga, jej wiadomość jest w pewnym znaczeniu włączona w niezmierzoną siatkę ludzkich stosunków przez usługi pocztowe, iż nie tylko opisuje miejsce i datę na dokumencie, ale podaje również ze znaczkiem, obraz, który w pewien sposób wyraża ducha narodu.

      Rozpoczynając od tych bardzo prostych obserwacji, ktoś może łatwo rozpoznać bogactwo punktu widzenia, które inspiruje filatelistów: aby zebrać i ocenić niezliczoną ilość form, jakie przyjmują znaczki pocztowe przez lata, a wyrażające wiele aspektów życia i pamięci rożnych narodów i ich wzajemnych stosunków. Znaczki przypominają przemiany historyczne, w czasach dawnych i współcześnie; przypominają znakomite osobistości rożnych narodów; uwspółcześniają w żywej formie wydarzenia godne uczczenia; oddają w sposób symboliczny reprezentatywne elementy dziedzictwa natury, sztuki, nauki, kultury, gdzie społeczności ludzkie rozpoznają to, co jest w nich najlepsze. W tej sytuacji uświadamiacie sobie fakt, że przekonania religijne często pozostawiają swój znak w historii, cywilizacji czy sztuce i stwarzają wybitne osobistości. Znaczki odpowiednio odzwierciedlają obraz licznych krajów.

Do was, którzy jesteście informowani odnośnie do całego bogactwa, które niesie za sobą filatelistyka i którzy czynicie możliwym dla waszych wielu przyjaciół i dla młodych ludzi odkrycie tych bogactw, wyrażam serdeczne życzenie, aby wam się udało pomóc tym, którzy uczestniczą w waszych zainteresowaniach, aby stali się świadomi wszystkiego, co przedmiot ich kolekcyjnych zainteresowań przedstawia, żeby poszerzyć ich spojrzenie na wieloaspektowość międzyosobowej wymiany, co każdy kraj daje z siebie, że historia zawsze jest procesem formacji i podstawowymi ludzkimi wartościami. Bądźcie, zatem zawsze budowniczymi braterstwa i pokoju.

(The American Philatelist, December 1986/1138)